Privaatsuspoliitika

NCG Import Baltics OÜ jaoks on teie privaatsuse kaitsmine ja austamine väga oluline. Privaatsuseekirjades on sätestatud põhimõtted, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, mida teilt kogume ja mida teie meile edastate. Lugege järgmine teave hoolega läbi, et mõista meie seisukohti ja tavasid teie isikuandmete ja nende töötlemise osas. 

1998. andmekaitseseaduse („seadus”) mõistes on andmete haldaja NCG Import Baltics OÜl, mille aadress on:

Meistri 12, 13517 Tallinn, Estonia

Teabe kogumise ja töötlemise tingimused ning andmekaitse

NCG Import Baltics OÜ (Honda Baltic) lähtub Eesti Vabariigis isikuandmete kogumisel, talletamisel ning töötlemisel Eestis kehtivast isikuandmete kaitse seadusest.

Honda kogub järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed (telefon, e-post, aadress), isiku soetatud Honda tooted ja tagasiside. Kogutud isikuandmeid kasutab Honda peamiselt kliendi rahulolu uuringute tegemiseks ning oma toodete, teenuste analüüsimiseks ja paremaks muutmiseks, samuti tellimuste täitmiseks ja tugiteenuste pakkumiseks.

Kliendi isikuandmeid kogume järgmistel viisidel:

- andmed regulaarkülastuste kohta Honda esindustelt;
- kodulehel esitatud informatsioon taotlusvormist või proovisõidule registreerumise vormist;
 - kodulehel meililistiga liitumisel esitatud info;
 - kliendi rahulolu uuringutes kliendi tagasisides esitatud info ja kontaktandmed;
 - Honda kampaaniates osalemisel esitatud kontaktandmed;
- tootemüügiinfo Honda ametlikelt edasimüüjatelt;
 - avalikest andmekogudest (registrid).

Honda käsutuses olevad andmed pärinevad üksnes ülaltoodud allikatest – Honda Baltic ei kogu ega küsi isikuandmeid kolmandatelt isikutelt. Honda Baltic ei kogu klientide kohta delikaatseid isikuandmeid isikuandmete kaitse seaduse mõttes.

Kliendilt saadud andmeid töödeldakse Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Seda teeb kas Honda Baltic või Honda heaks töötav kolmas osapool, kellele laienevad käesolevates tingimustes sätestatud nõuded. Eeltoodust tulenevalt võidakse kliendiandmeid edastada alljärgnevatele kolmandatele isikutele:

- Honda kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
- Honda koostööpartnerile TTR-Group Gmbh. rahulolu-uuringute teostamiseks ja analüüsimiseks;
- maksu- ja tolliametile, politseile ja muudele riigiasutustele ulatuses, mis on põhjendatult vajalik ja tuleneb seadusest.

Sõltumata sellest, kuhu või kellele isikuandmeid edastatakse või kus neile juurdepääs võimaldatakse, tagab Honda Baltic Eesti Vabariigis kogutud isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele.

Honda kinnitab käesolevaga, et kogutud isikuandmeid ei avaldata avalikuks kasutamiseks.

Honda Baltic kinnitab käesolevaga, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas seaduslikkuse, eesmärgikohasuse, minimaalsuse, kasutuse piiramise, andmete kvaliteedi, turvalisuse ja individuaalse osaluse põhimõttega.

Kliendil on õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek esitatud andmete töötlemiseks (olles siiski teadlik sellest, et Honda Balticule ja Honda edasimüüjatele jääb õigus töödelda esitatud isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil) ning samuti nõuda isikuandmete mis tahes osa ajakohastamist, muutmist või kustutamist.

Kui Te ei soovi, et Teie andmeid kasutataks ülaltoodud viisidel, saatke meile palun oma taotlus vabas vormis e-kirjaga aadressile info.baltic@ncgimport.com.

Klient annab käesolevate tingimustega tutvumise ja nõustumise kinnitamisega nõusoleku, et tema isikuandmeid talletatakse, töödeldakse ja edastatakse käesolevates tingimustes sätestatud korras.

Intellektuaalomandi õigused

Honda on kõigi selle saidi ning sellel saidil avaldatava sisu puudutavate intellektuaalomandi õiguste või litsentsi omanik. Saidi sisu on kaitstud autoriõiguste seadustega ja lepingutega ülemaailmses ulatuses ning kõik need õigused on kaitstud.  

Võite printida ühe koopia ja laadida oma arvutisse alla veebisaidi väljavõtteid isiklikuks kasutuseks, kuid te ei tohi kasutada selle saidi mis tahes osa, sh pildid, oma veebisaidil või mis tahes muul avalikul või ärilisel viisil, kui te ei ole saanud selleks eelnevalt kirjalikku luba. See tähendab, et kui te ei ole meie toodete litsentsiaat, ei tohi te postitada ega levitada meie veebisaidi ühtki osa. Te ei tohi prinditud ega alla laaditud materjali mitte ühelgi viisil muuta, pöördprojekteerida, demonteerida ega muul viisil teisendada.

Võite oma saidile lisada lingi meie veebisaidile, kui teete seda ausal ja seaduslikul viisil ega kahjusta meie mainet ega teeni sellega kasumit. Te ei tohi lisada linki, et esitada mis tahes meiepoolset seost, heakskiitu või kinnitust, kui see tegelikkuses puudub.  

Kõik sellel saidil kasutatavad kaubamärgid on Honda või Honda kontserni kuuluvate ettevõtete omand, kui ei ole märgitud teisiti.

Teabe usaldusväärsust ei tagata

Kuigi teeme mõistlikke pingutusi, et uuendada meie saidil olevat teavet, võivad siiski vahel selles vead esineda.  

Me ei anna mis tahes kaudset ega otsest kinnitust, tagatist ega garantiid, et meie saidi sisu on õige, täielik ja ajakohane.

Kinnitame, et parandame need vead nii pea, kui saame neist teada, kuid soovitame tungivalt hinna- ja tehnilised andmed Honda volitatud edasimüüjate käest enne ostuotsuse tegemist üle küsida. Honda ei võta mingit vastutust nende andmete eest, mida te ei ole nimetatud viisil kontrollinud.