Privaatsuspõhimõtted:

Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas NCG Import Baltics OÜ („meie“) osana Nic. Christiansen Gruppenist töötlevad teie isikuandmeid.  Nic. Christiansen Gruppenit määratletakse järgmiselt: www.nc.dk

 

1 ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA
Juriidiline isik, kes vastutav teie isikuandmete töötlemise eest:
NCG Import Baltics OÜ
CVR number: EE 101949727
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

2 ISIKUANDMETE KASUTAMINE
Me kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
a) meie veebilehe kasutamise korral:
a. teie taotluste töötlemisel: Isikuandmeid kasutatakse, et võtta teiega ühendust auto proovisõidu, õpitubade planeerimise ja korraldamise ning muude teenuste jaoks, mida saab tellida veebilehe kaudu. Lisaks kui te annate oma nõusoleku sellele taotlusele, siis te nõustute lisaks, et teie isikuandmeid töödeldakse turunduslike eesmärkide jaoks, nagu on kirjeldatud allpool ja teie isikuandmed on seotud küpsiste andmetega, nagu on kirjeldatud teie küpsiste põhimõtetes.
i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja eelistused.
ii. Töötlemise alus: Nõusolek.
iii. Kustutamise kuupäev: Hiljemalt 3 kuud peale taotluse täitmist. 
b. Turundus: Isikuandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel, sh kasutada teile mõeldud isiklikus teabevahetuses teie huvisid ja huvivaldkondi ning saates teile asjakohaseid turundusmaterjale, mh nt uudiskirja. Teie isikuandmed on seotud küpsiste andmetega, mida on kirjeldatud meie küpsiste põhimõtete tutvustuses.
i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, küpsiste andmed, veebis kasutaja käitumine, sõiduki andmed ja eelistused.
ii. Töötlemise alus: Nõusolek.
iii. Kustutamise kuupäev: 1 aasta pärast viimast ühenduse võtmist registreeritutega.
c. Veebilehe kasutajakogemuse optimeerimine: Isikuandmeid kogutakse selle kohta, kuidas te kasutate meie veebilehte. Me kasutame isikuandmeid, et optimeerida meie veebilehe kasutajakogemust ja meie pakutavaid teenuseid. Vt lähemalt meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.
i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Küpsiste andmeid, veebilehe kasutaja käitumist ja kasutajaküsitlusi ning seotud auhinnamänge kasutatakse lisaks tavapärastele isikuandmetele (nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber).
ii. Töötlemise alus:  Nõusolek.
iii. Kustutamise kuupäev: 6 kuud alates kogumisest
d. Veebilehe statistika: Isikuandmeid kaustatakse statistika loomiseks veebilehe kasutamise ja seotud teenuste kohta. 
i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Küpsiste andmeid, veebilehe kasutaja käitumine 
ii. Töötlemise alus: Nõusolek.
iii. Kustutamise kuupäev: 6 kuud alates kogumisest

d) Kaupluste ja töökodade kasutamine – Kui te kasutate volitatud edasimüüjate ja teenindustöökodade võrgustikku, saame ja töötleme me teie teavet kui importija järgmistel eesmärkidel:
a. Teenuste osutamine Kui te kasutate volitatud edasimüüjaid ja teenindustöökodasid, siis saame ja töötleme me teie isikuandmeid, mh tellitud teenuste osutamiseks. See hõlmab nt autode ja eriosade tellimist ning garantii käivitamist ja mis tahes muu teenuse osutamist, mida pakub importija, nt maanteeabi. 
i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, tellimusnumber, sõiduki andmed.
ii. Töötlemise alus: Lepingu täitmine.
iii. Kustutamise kuupäev: 5 aastat selle finantsaasta lõpust, millal sooritati viimane klienditellimus (finantsaasta = 01.01. kuni 31.12.)
b. Teeninduse ja garantiiga seotud käsitlemine Tehtud teenuste ja ülevaatuste dokumenteerimiseks, mis on eelduseks tehase garantii säilitamisele, saame ja töötleme me teavet teie auto kohta. Sama kehtib ka tehase poolt defektide ja puuduste kõrvaldamise toimingute kohta. Garantiijuhtumite käsitlemisel esitatakse edasimüüja, importija ja tehase vahelise suhtluse dokumendid ja menetlusteave ning töödeldakse neid. Need dokumendid võivad sisaldada isikuandmeid lisaks teie sõiduki andmetele.
i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, tellimusnumber, sõiduki andmed ja toimingute ajalugu.
ii. Töötlemise alus: Lepingu täitmine.
iii. Kustutamise kuupäev: 5 aastat selle finantsaasta lõpust, millal sooritati viimane klienditellimus (finantsaasta = 01.01. kuni 31.12.), või garantii lõppemisel, kui see on hilisem. 

c. Klientide rahuloluküsitlused Et jätkuvalt jälgida klientide rahulolu turu lõikes ja saada teavet klienditeeninduse jätkuva parandamise jaoks, me saame teie isikuandmeid, mh klientide küsitluste raames, ja töötleme neid.
i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, e-posti aadress, sõiduki andmed ja teave viimase ostu kohta.
ii. Töötlemise alus: Õigustatud huvid
iii. Kustutamise kuupäev: 6 kuud alates kogumisest.
d. Teadaanded hooldusteeninduse kohta: Et tagada heal tasemel klienditeenindus, saadame me teile teadaandeid hooldusteeninduse kohta, nt kere ülevaatus, rooste ülevaatus jne. Need on asjakohased teie garantiiga seoses. Teadaannetega seonduvalt töötleme me teie isikuandmeid.
i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, e-posti aadress, sõiduki andmed ja töökoja ajabroneering.
ii. Töötlemise alus: Lepingu täitmine.
iii. Kustutamine: Garantii lõppemine
e. Statistika ja aruandlus Et hinnata edasimüüjate tegevust, jälgida edasimüüjate töö tulemuslikkust ja parandada müügiprotsesse edasimüüjate võrgustikus ning koostada kliendi- ja turuanalüüse ettevõtluse arendamise jaoks, saame me teie isikuandmeid ja töötleme neid.  
i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja toimingute ajalugu.
ii. Töötlemise alus: Õigustatud huvid.
iii. Kustutamise kuupäev: 6 kuud alates kogumisest (seejärel andmete anonümiseerimine)

 

3 ALLIKAD 
Kui me kogume teavet muudest allikatest kui teie käest, siis on nendeks järgmised:
a) Autode edasimüüja kus asjakohane on statistika, turundus ja lepingu täitmine.
b) Avalikud registrid: mootorsõidukite register, isikukoodi register, ettevõtete register, kus eesmärk on ühene tuvastamine ja lepingu täitmine.
c) Liisimis- ja finantseerimisettevõtted, kus me saame luua krediidivõimalusi seoses lepingu sõlmimisega.
d) Krediidireitinguettevõtted, kus me saame teha teie krediidistaatuse hindamist seoses lepingu sõlmimisega.
Kogutud teave teie kohta pärineb:
a) EList / EMPst

4 TEIE ISIKUANDMETE AVALDAMINE

Me avaldame teie isikuandmeid järgmiste kategooria saajatele:
a) Autode edasimüüja ja tootja
b) Koostööpartnerid nagu finantsettevõtted, kindlustusettevõtted ja teenuseosutajad (nt maanteeabi, rehviladu jne).   
c) Muud tarnijad ja koostööpartnerid, kes aitavad meie ettevõtet (nt teenuseosutajad, tehniline abi, tarnijad, finantsinstitutsioonid).
d) Ettevõtted, kelle isikuandmete töötleja on seotud ettevõttes Nic. Christiansen Gruppen (www.nc.dk).
e) Avalik-õiguslikud asutused.
f) Sotsiaalmeedia (nt Facebook, LinkedIn).

5 EDASITOIMETAMINE VÄLJASPOOL ELI/EMP ASUVATESSE RIIKIDESSE

Lähtekoht on see, et me ei toimeta teie isikuandmeid väljaspoole ELi/EMP riike Kui erijuhul antakse teada saadetistest väljaspoole ELi/EMPd, palume selles osas juhinduda eritöötlemisest. 


7 TEIE ÕIGUSED

Teil on järgmised õigused:
Teil on õigus nõuda teavet oma isikuandmete kohta, neid parandada või need kustutada.
Samuti on teil õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest ja piirata, mil määral teie isikuandmeid võib töödelda.
Eelkõige on teil tingimusteta õigus keelduda isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil.
Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolekust igal ajal loobuda. Teie loobumine ei mõjuta töötlemise õiguslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. 
Teil on õigus saada teie esitatud isikuandmed struktureeritud, tavapäraselt kasutataval ja masinloetaval viisil (andmete ülekantavus). 
Teil on alati õigus esitada kaebust andmekaitsega tegelevale asutusele, nt Andmekaitse Inspektsioon.

Te saate kasutada oma õigusi võttes ühendust isikuandmete töötlejaga eespool esitatud kontaktandmeid kasutades või kirjutades aadressil GDPR@nc.dk.
Nimetatud õiguste suhtes võivad kehtida tingimused või piirangud. Seetõttu võib teil teatud olukordades puududa andmete ülekantavuse õigus – see oleneb konkreetsest olukorras, mis on seotud töötlemistegevustega.

Viimati uuendatud: 14. mai 2018